Όροι Χρήσης

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.

1. Πνευματική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του grecobars.gr, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Oλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο grecobars.gr ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Προσωπικά Δεδομένα
Το 
grecobars.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μή αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

3. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών
Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, τo 
grecobars.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

4. Περιορισμός Ευθύνης
Το 
grecobars.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). To grecobars.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

155. Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Το 
grecobars.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

6. Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και το λογότυπο 
grecobars.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας.

Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα δυκτιακό τόπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

7. Στοιχεία Εταιρείας και Επικοινωνίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: GRECOBARS MON IKE
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εργαστήριο ειδών διατροφής
ΑΦΜ: 801024962
ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φραγκοπούλου 16, 115 25 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6028456
Ε-ΜΑΙL: info@grecobars.gr

8. Αποστολές Προϊότων
Η 
Grecobars μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες σε όλη την Ελλάδα, με την εταιρεία ταχυμεταφορών/μεταφορική της δικής της επιλογής. Η αποστολή πραγματοποιείται όταν όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παραγγελία είναι διαθέσιμα. Υπάρχει η δυνατότητα μη συνολικής αποστολής μετά από συνεννόηση με τον πελάτη, με την αντίστοιχη επιβάρυνση των εξόδων αποστολής, εφόσον υφίστανται. Σε περίπτωση που η εταιρεία ταχυμεταφορών/μεταφορική που η Grecobars έχει επιλέξει δεν καλύπτει την διεύθυνση του παραλήπτη, η αποστολή γίνεται με βάση τα προαναφερθέντα κοστολόγια αποστολής, μέχρι το κοντινότερο σημείο στην διεύθυνση του παραλήπτη που καλύπεται από αυτήν.

9. Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων

Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να μας το επιστρέψετε εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την αγορά του, χωρίς χρέωση μεταφορικών. Σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη για την αγορά κάποιου προϊόντος έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης, δηλαδή επιστροφής του προϊόντος που αγοράσατε, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αγορά του επιβαρυνόμενοι τα έξοδα επιστροφής του. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA), η επιστροφή του γίνεται με βάση την πολιτική DOAτου εκάστοτε κατασκευαστή, με την προϋπόθεση ότι αυτή παρέχεται από τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο προϊόν. Η επιστροφή γίνεται χωρίς χρέωση μεταφορικών. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, επιστροφή του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο και εφ’ όσον αυτό βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και στην πλήρη άθικτη συσκευασία του και τα περιεχόμενα αυτής και συνοδεύεται από τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του (απόδειξη, τιμολόγιο κλπ.).Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων, τα οποία δεν είναι στην αρχική τους καινούργια κατάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχουν φθορές/άνοιγμα/παραβίαση της εργοστασιακής συσκευασίας του προϊόντος. Σε περίπτωση που έχετε την παραμικρή αμφιβολία για την αποδοχή του προϊόντος που παραλάβατε, μην καταστρέψετε τις προστατευτικές μεμβράνες και τα πλαστικά περιβλήματα, γιατί θα καταστήσετε αδύνατη την επιστροφή του. Επιστροφές/αντικαταστάσεις προϊόντων που έχουν υποστεί φθορές κατά την μεταφορά τους, γίνονται δεκτές εφ’ όσον  γνωστοποιηθούν σε εμάς εντός 24 ωρών από την παραλαβή τους, μέσω email που θα περιλαμβάνει τεκμηρίωση των φθορών. Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα δεν έχουν ήδη παραληφθεί από την συνεργαζόμενη με τη Grecobars μεταφορική εταιρεία και εφ’όσον δεν έχουν παρέλθει 48 ώρες από την τοποθέτηση της παραγγελίας. Στην κατηγορία όπου τα προϊόντα που έχουν τον ειδικό χαρακτηρισμό “Κατόπιν Παραγγελίας” στην περιγραφή τους δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης παραγγελίας, ούτε δυνατότητα υπαναχώρηση/επιστροφής αυτών.

10. Τιμές Προϊόντων
Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το 
grecobars.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ. Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών, το ποσό της μηνιαίας δόσης είναι η διαίρεση της τιμής του προϊόντος με τον αριθμό των δόσεων που εσείς επιλέξατε, χωρίς κανέναν επιπλέον τόκο.

11. Ισχύον Δίκαιο
Oλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του 
grecobars.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.